www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO zwembaden

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO zwembaden

 

01-10-2016: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2016: 1,5 procent eenmalige uitkering over het feitelijk verdiende salaris over de periode 1 juli 2016 t/m 30 september 2016
01-01-2018: 1 procent salarisverhoging
31-12-2018: 1,75 procent salarisverhoging
01-10-2019: 2 procent salarisverhoging
01-07-2020: 2 procent salarisverhoging
01-01-2022: 2,4 procent salarisverhoging
jan-2022: bruto € 200 eenmalige uitkering voor medewerkers die op 1 mei 2021 én op 1 december 2021 aaneengesloten in dienst zijn geweest. Uitkering naar rato van de omvang van het dienstverband op 1 december 2021. 
01-07-2022: 0,3 procent salarisverhoging

 Naar de pagina van de CAO zwembaden