Skip to main content
18 mei
2024

Onderhandelingsresultaat CAO zuivelindustrie 2024 - 2025

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de zuivelindustrie met een looptijd van 12 maanden. 

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.CAO zuivelindustrie

 

Looptijd

1 april 2024 t/m 31 maart 2025

 

Salaris

01-04-2024: 2 procent salarisverhoging
01-07-2024: 1 procent salarisverhoging 

 

Diversen

 • indien een onderneming geen regeling op ondernemingsniveau heeft voor de salarisschalen / salarissen voor de CAO HP, dan gelden deze verhogingen ook voor die werknemers die onder de CAO HP vallen.
 • de eindejaarsuitkering in CAO I wordt vanaf 1 januari 2025 verhoogd van 4 naar 5 procent.
 • de eindejaarsuitkering in CAO HP wordt per 1 januari 2025 verhoogd met 1 procent.
 • de werkgroep tijd zal een advies gaan geven over de overdrachtstijd, samenloop van roostervrij met feestdagen, rusturen bij consignatie, 4 x 9 uur werken in de CAO HP en vakantie-uren in volcontinue ploegendienst.
 • er wordt een werkgroep beloningsbeleid opgericht die een advies gaat geven over het loongebouw en het aantal functiejaren, differentiatie loonlijnen / arbeidsmarkttoeslag, waarnemingstoeslag, gebruik van het artikel niet vakvolwassen zijn (aanloopschalen)
 • per 1 april 2024 wordt de vitaliteitsregeling aangepast naar 88,9% werken, tegen 95% salaris en 100% pensioenopbouw.
 • de CAO bepaling over de doorbetaling in het tweede ziektejaar wordt aangepast. Dit betekent dat in het
  tweede ziektejaar er sprake is van 100% doorbetaling mits de werknemer volledig meewerkt aan
  re-integratie en voldoet aan de eisen uit de Wet verbetering poortwachter.
 • afspraken over matrixcompensatie. Werknemers in de 5-ploegendienst met een matrixcompensatie die deze hebben op 1 april 2024 behouden deze te allen tijde (sterfhuisconstructie). Bij werknemers waarbij de toeslag sinds 1 januari 2024 is afgebouwd wordt deze weer hersteld. Afgebouwde toeslagen van vóór 1 januari 2024 worden niet hersteld.
 • afspraken over de RVU-CAO

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO zuivelindustrie 2024 - 2025

 

 

Naar de pagina van de CAO zuivelindustrie

 

 


Publicatiedatum: 18 mei 2024

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao zuivelindustrie?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!