www.salaris-informatie.nl

Instemming principe-akkoord CAO voor de zoetwarenindustrie 2012-2013

De achterban heeft ingestemd met het eerder bereikte principe-akkoord over een nieuwe CAO voor de zoetwarenindustrie. 

 

 

 

Naar de CAO zoetwarenindustrie