www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO zoetwarenindustrie 2012-2014

De werkgevershebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de zoetwarenindustrie met een looptijd van 1 april 2012 t/m 31 maart 2014.

 

In het eindbod zijn de volgende salarisverhogingen genoemd:

01-04-2012: 1,5 procent salarisverhoging

01-01-2013: 0,5 procent salarisverhoging

01-04-2013: 1,5 procent salarisverhoging

 

Wel is er dan sprake van een tweejarige CAO en bovendien dienen de werknemers eventuele toekomstige stijgingen van de pensioenpremie voor hun rekening nemen.

 

De vakbonden vinden het eindbod te mager en hebben het met een negatief advies voorgelegd aan de werknemers.

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO zoetwarenindustrie