Skip to main content
16 mei
2017

Principeakkoord CAO ziekenhuizen 2017 - 2019

De CAO partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ziekenhuizen met een looptijd van 27 maanden.

Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2017 t/m 31 maart 2019

 

Salaris

01-07-2017: 1,75 procent salarisverhoging
sep-2017: € 200 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
sep-2017: eenmalige uitkering van 8,3 procent van het in 2012 verdiende bedrag aan onregelmatigheidstoeslag
01-07-2018: 2 procent salarisverhoging
sep-2018: € 200 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
sep-2018: eenmalige uitkering van 8,3 procent van het in 2013 verdiende bedrag aan onregelmatigheidstoeslag
feb-2019: € 125 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband) 
feb-2019: eenmalige uitkering van 8,3 procent van het in 2014 verdiende bedrag aan onregelmatigheidstoeslag

 

Diversen

  • in 2017, 2018 en 2019 wordt een eenmalige uitkering uitbetaald als financiele tegemoetkoming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren. De eenmalige uitkering is 8,3 procent van de daadwerkelijk verdiende onregelmatigheidstoeslag in de jaren 2012, 2013 en 2014
  • vakantiebijslag van 2018 wordt verhoogd naar 8,33 procent
  • afspraken over een generatiebeleid waarmee oudere werknemers minder kunnen gaan werken om op een gezonde wijze de AOW leeftijd te halen. Het beleid is van toepassing voor medewerkers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 zestig jaar of ouder zijn geworden. Deze medewerkers krijgen vrijstelling van een deel van het aantal uren dat in de huidige arbeidsovereenkomst is afgesproken. Er dient tenminste 50 procent van een fulltime dienstverband gewerkt te worden.Werkgever en werknemer bepalen in onderling overleg het aantal uren dat gewerkt gaat wroden. Alle arbeidsvoorwaarden die tijdsgelang zijn in de CAO, worden naar rato verlaagd en de bovenwettelijke vakantie-uren komen te vervallen. Het pensioenfonds PFZW heeft opdracht gekregen om een drietal varianten door te rekenen (80% werken - 90% loon - 100% pensioen, 60% werken - 80% loon - 100% pensioen en 50% werken - 75% loon - 100% pensioen). Meer informatie hierover staat in de tekst van het akkoord.
  • de werkingssfeer wordt aangepast zodat leden van de ZKN (indien wordt voldaan aan de voorwaarden) niet meer onder de CAO ziekenhuizen vallen, maar onder de CAO zelfstandige klinieken
  • aanpassing van de ketenbepalingen voor arbeidsovereenkomsten met onderzoekers in opleiding (oio) / promovendus en medewerkers die in dienst komen na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd
  • de eindejaarsuitkering en de vakantiebijslag worden vanaf 2018 berekend op basis van de opbouwsystematiek (berekend op basis van de werkelijk uitbetaalde bedragen)
  • afspraken over doorbetaling van de lestijd voor BBL en HBO-duale leerlingen. Elke leerling ontvangt gemiddeld 208 uur doorbetaalde lestijd over de totale opleidingsperiode

  

downloaddownload hier de tekst van het principe akkoord

 

 

Naar de pagina van de CAO ziekenhuizen

 


Publicatiedatum: 16 mei 2017

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao ziekenhuizen?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!