Skip to main content
21 januari
2022

Onderhandelaarsakkoord CAO ziekenhuizen 2021 - 2023

De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de ziekenhuizen met een looptijd van 19 maanden.

Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 juli 2021 t/m 31 januari 2023

 

Salaris

01-01-2022: bruto € 90 salarisverhoging voor medewerkers t/m inpassingstabelnummer 24 
01-01-2022: 2 procent salarisverhoging voor medewekers vanaf inpassingstabelnummer 25
zodra de CAO definitief is: bruto € 250 eenmalige uitkering voor medewekers die op 1 december 2021 in dienst waren (naar rato omvang dienstverband)

 

Diversen

 • per 1 januari 2022 wordt het minimumloon voor medewekers van 21 jaar en ouder verhoogd naar € 13 bruto per uur.
 • vanaf 1 juli 2022 wordt de onregelmatigheidstoeslag gebaseerd op het geldende uurloon met als maximum het uurloon afgeleid van inpassingstabelnummer 32
 • afspraken voor psychologen over de inschaling en eigen bijdrage bij vervolgopleidingen
 • per 1 juli 2022 wordt een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per thuisgewerkte dag ingevoerd
 • vanaf 1 juli 2022 kunnen technisch geneeskundigen / klinisch technologen gedurende de stageperiode hun onkosten declareren tot maximaal € 100 per maand.
 • aanpassing vergoedingen inschrijving kwaliteitsregisters
 • de achterstand in salaris voor de middengroepen wordt in deze CAO aangepakt per 1 maart 2022. De FWG-schalen 40 t/m 65 krijgen een extra trede en bij de FWG-schalen 45 t/m 55 komt de aanvangstrede te vervallen waardoor de medewerkers 1 trede hoger ingedeeld zullen gaan worden.
 • per 1 juli 2022 wordt de 72-uursregeling in de CAO opgenomen.
 • per 1 juli 2022 wordt de vergoeding voor uren in bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten met 100% verhoogd.
 • vanaf 1 juli 2022 wordt overwerk standaard in de maand volgende op het overwerk uitbetaald, tenzij de medewerker een verzoek om vergoeding in vrije tijd doet.
 • afspraken over het generatiebeleid 
 • afspraken over de invoering van een zware beroepen regeling

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelaarsakkoord over de CAO ziekenhuizen 2021 - 2023

 

Naar de pagina van de CAO voor de ziekenhuizen

 


Publicatiedatum: 21 januari 2022

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao ziekenhuizen?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!