www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO ziekenhuizen 2014 - 2017 afgewezen door vakbonden

De wergevers (NVZ) hebben eind november een eindbod gedaan om tot een nieuwe CAO voor ziekenhuizen te komen. De vakbonden hebben dit eindbod echter afgewezen. Zij hebben een vergelijk gemaakt tussen hun CAO inzet en het eindbod van de werkgevers. Klik hier voor dat overzicht.

 

 

 

 

Looptijd

1 maart 2014 t/m 28 februari 2017

 

 

 

Salaris

in totaal 4,25 procent salarisverhoging

 

 

 

Diversen

- inzet van 3 procent van de loonsom voor scholing

- minimalisering van het gebruik van nulurencontracten

 

 

 

 

 

Naar de CAO ziekenhuizen