www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO ziekenhuizen 2011-2014

In april 2011 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO ziekenhuizen. Het akkoord is door de achterban goedgekeurd. Meer informatie over het akkoord vindt u hier.

Terug naar de CAO ziekenhuizen