www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO zeilmakerijen SZS

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO voor de zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel SZS

 

01-03-2014: 2 procent salarisverhoging
01-06-2014: bruto € 100 eenmalige uitkering
01-102014: bruto € 100 eenmalige uitkering
01-04-2016: 1,6 procent salarisverhoging
01-06-2016: bruto € 200 eenmalige uitkering
01-01-2017: bruto € 200 eenmalige uitkering
01-04-2017: 1,6 procent salarisverhoging
01-10-2018: 1,5 procent salarisverhoging
01-02-2019: bruto € 75 salarisverhoging
01-04-2020: bruto € 50 salarisverhoging 
01-03-2021: 1 procent salarisverhoging
01-01-2022: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2022: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2023: 5 procent salarisverhoging 
01-01-2024: 3,5 procent salarisverhogingNaar de pagina van de CAO voor de zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbenodigdhedenhandel SZS