www.salaris-informatie.nl

CAO wonen verlengd t/m 31 december 2010

In oktober 2009 is besloten de CAO wonen ongewijzigd met een jaar te verlengen t/m 31 december 2010. In deze verlengingsperiode zijn geen salarismutaties overeengekomen.

 

 

 

 

 

Naar de CAO wonen