Skip to main content

Wettelijk minimumloon (WML)

Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Bent u jonger dan 21 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 21ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon. 
Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen.
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

 

 

1 juli 2023

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,13 procent.

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2023:

Leeftijd % van het
minimumloon
per maand per week per dag
21 jaar en ouder 100 % 1.995,00 460,40 92,08
20 jaar 80 % 1.596,00 368,30 73,66
19 jaar 60 % 1.197,00 276,25 55,25
18 jaar 50 % 997,50 230,20 46,04
17 jaar 39,5 % 788,05 181,85 36,37
16 jaar 34,5 % 688,30 158,85 31,77
15 jaar 30 % 598,50 138,10 27,62

Het bruto minimumloon per 1 juli 2023, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

Leeftijd

 

36 uur per week

minimumloon per uur:

38 uur per week

minimumloon per uur:

40 uur per week

minimumloon per uur:

21 jaar en ouder 12,79 12,12 11,51
20 jaar 10,24 9,70 9,21
19 jaar 7,68 7,27 6,91
18 jaar 6,40 6,06 5,76
17 jaar 5,06 4,79 4,55
16 jaar 4,42 4,19 3,98
15 jaar 3,84 3,64 3,46

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2023 de volgende afwijkende bedragen. 

Leeftijd % van het
minimumloon
per maand per week per dag
20 jaar 61,5 % 1.226,95 283,15 56,63
19 jaar 52,5 % 1.047,40 241,70 48,34
18 jaar 45,5 % 907,75 209,50 41,90

 

Leeftijd

 

36 uur per week

minimumloon per uur:

38 uur per week

minimumloon per uur:

40 uur per week

minimumloon per uur:

20 jaar 7,87 7,46 7,08
19 jaar 6,72 6,37 6,05
18 jaar 5,82 5,52 5,24

 

 

 

 

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het wettelijk minimumloon? Meldt u zich hieronder dan aan voor de gratis nieuwsbrief van www.salaris-informatie.nl