Skip to main content

Historie wettelijk minimumloon (WML)

Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Vanaf 1 juli 2019 geldt het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder. Bent u jonger dan 21 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 21ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon op uurbasis vastgesteld. Ongeacht het aantal uren dat de werknemer werkt, is in alle gevallen het wettelijk minimumloon op uurbasis gelijk.

T/m 31 december 2023 werd het wettelijk minimumloon vastgesteld op vaste maand-, week- en daglonen. De bedragen van het minimumloon golden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Het vastgestelde maandbedrag kon daarbij in het ene bedrijf voor een 40-urige werkweek van toepasing zijn en bij een ander bedrijf voor een 36-urige werkweek. Daardoor kon het minimum loon per uur verschillen.
 

Onderstaand treft u de historie van het wettelijk minimumloon aan. Voor de actuele bedragen van het wettelijk minimumloon klikt u hier.

 

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het wettelijk minimumloon? Meldt u zich hieronder dan aan voor de gratis nieuwsbrief van www.salaris-informatie.nl

 

1 juli 2024

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,09 procent. Tevens wordt het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2024 op urenbasis vastgesteld.

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen per 1 juli 2024:

Leeftijd % van het
minimumloon
bruto per uur
21 jaar en ouder 100 % 13,68
20 jaar 80 % 10,94
19 jaar 60 % 8,21
18 jaar 50 % 6,84
17 jaar 39,5 % 5,40
16 jaar 34,5 % 4,72
15 jaar 30 % 4,10

 

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar gelden per 1 juli 2024 de volgende afwijkende bedragen. 

Leeftijd % van het
minimumloon
bruto per uur
20 jaar 61,5 % 8,41
19 jaar 52,5 % 7,18
18 jaar 45,5 % 6,22