www.salaris-informatie.nl

Historie wettelijk minimumloon (WML)

Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Vanaf 1 juli 2019 geldt het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder. Bent u jonger dan 21 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 21ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon.
Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen.
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

 

Onderstaand treft u de historie van het wettelijk minimumloon aan. Voor de actuele bedragen van het wettelijk minimumloon klikt u hier.

 

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het wettelijk minimumloon? Meldt u zich hieronder dan aan voor de gratis nieuwsbrief van www.salaris-informatie.nl