www.salaris-informatie.nl

  • Home
  • Wettelijk minimumloon

Wettelijk minimumloon (WML)

Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Bent u jonger dan 21 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 21ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon. 
Als u in deeltijd werkt, dan is het bruto minimumloon evenredig lager. Als u bijvoorbeeld drie volle dagen werkt, dan hebt u recht op 3/5 van het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die gedeeltelijk leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen.
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.

 

 

 

 

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in het wettelijk minimumloon? Meldt u zich hieronder dan aan voor de gratis nieuwsbrief van www.salaris-informatie.nl