Skip to main content

Pensioenpremie 2012 zorg en welzijn

U kunt het overzicht hier als PDF downloaden / uitprinten.


De af te dragen pensioenpremie bestaat uit twee delen.

  • OP-premie voor Ouderdomspensioen, Partnerpensioen, Wezenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid
  • AP-premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt alleen de premie voor Ouderdomspensioen. Deze premie bedraagt per 1 januari 2012 19,6%. 

Premiepercentages per 1 januari 2012:

Pensioenpremie 
per 1-1-2012

Premie-percentage

Premiegrondslagen

OP-premie

23,8%

[voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x deeltijdfactor

AP-premie

0,4%

[voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] - AP-franchise

Pensioenfonds Zorg en Welzijn staat buiten de premieverdeling tussen werkgever en werknemer

Alle bedragen zijn in euro's

Vanaf OP*-premie Flex**-premie AP***-premie AOW-franchise AP-franchise
01-01-2012 23,8% nvt

0,4%

10.802 18.747
01-01-2011 23,4%  nvt 0,4% 10.667 18.460
01-01-2010 23,1% nvt 0,5% 10.482 18.242
01-01-2009 22,5% nvt 0,5% 10.309 17.900
01-01-2008 22,5% nvt 0,8% 10.097 17.301
01-01-2007 22,5% nvt 0,8% 9.819 16.858
01-01-2006 22,5% nvt 0,8% 9.566 16.493
01-01-2005 18,8% 4,9% 2% 13.858 16.292
01-01-2004 13,6% 5,4% 3,3% 13.858 16.292
01-01-2003 9,8% 4,9% 3,9% 13.580 15.965
01-01-2002 5,8% 4,4% 3,9% 13.012 15.299
01-01-2001 5,1% 4,2% 3,7% 12.067 14.522
01-01-2000 5,1% 4,0% 3,7% 11.493 13.912

AP-franchise 2012 werknemer jonger dan 23 jaar:  

22 jaar

15.935

18 jaar

8.530

21 jaar

13.592

17 jaar

7.405

20 jaar

11.529

16 jaar

6.468

19 jaar

9.842

15 jaar

5.624


*Ouderdomspensioen 
** Voor 1999 was de premie voor het FLEX-pensioen OBU-premie. 
***Arbeidsongeschiktheidspensioen