www.salaris-informatie.nl

Principeakkoord CAO waterschappen 2015 - 2016

De waterschappen hebben met de vakbonden een principe-akkoord gesloten voor een nieuwe CAO voor de waterschappen.

Looptijd

1 januari 2015 t/m 31 december 2016

  

Salaris

01-01-2015: 0,73 procent salarisverhoging
jul-2015: eenmalige uitkering € 750
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging

 

Diversen

  • Iedere werknemer krijgt een persoonlijk budget voor o.a. scholing en ontwikkeling. Dit budget is € 5.000 voor een periode van 5 jaar.
  • Er zijn afspraken gemaakt over werkgarantie voor de komende zes jaar.
  • De werkgever zal het derde WW jaar financieren
  • De waterschappen zetten 1 procent van de loonsom in voor organisatieontwikkeling.

 

 

 

 

Terug naar de CAO waterschappen

 

 

 

Tags: CAO akkoord