www.salaris-informatie.nl

Principeakkoord CAO waterschappen 2012 - 2013

Op 8 juni 2012 is een nieuw principeakkoord bereikt over de CAO waterschappen. Het akkoord zal nog voorgelegd worden aan de achterban voordat het definitief tot een nieuewe CAO komt.

 

 

Looptijd

1 januari t/m 31 december 2013

 

 

 

Salaris

Zowel in 2012 als in 2013 wordt het IKB verhoogd met 1%. 1 januari 2013 komt hier door een herschikking van bestaande middelen gemiddeld nog eens 2% extra bij.

 

 

 

 Hieronder treft u de tekst van het akkoord aan:

- principe akkoord CAO waterschappen 2012-2013

principe akkoord CAO waterschappen 2012-2013 bijlagen 1 t/m 8

principe akkoord CAO waterschappen 2012-2013 bijlage 9

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO waterschappen