www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO waterschappen 2012-2014

De CAO partijen hebben een onderhandelaars-akkoord bereikt over een nieuwe CAO waterschappen voor de periode 2012-2014. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden voordat de CAO definitief is.


Meer informatie over het akkoord vindt u hier.

Naar de CAO waterschappen