www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO waterbouw 2011-2013

In april 2012 hebben de CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Waterbouw. Het akkoord dient nog wel goedgekeurd te worden door de achterban. Meer informatie over het bereikte akkoord vindt u hier.

 

 

Looptijd

1 april 2011 t/m 31 maart 2013

 

 

 

Salaris

dec-2011: 1,5 procent eindejaarsuitkering

01-02-2012: 4 procent salarisverhoging

01-05-2012: verhoging diverse vergoedingen met 4 procent (voedingstoeslag, vergoeding wachtsman, vergoeding eigen uitrusting, BHV toeslag, vergoeding bij verlies eigendom)

voor 01-06-2012: eenmalige uitkering van 2 procent over de periode 1 april 2011 t/m 31 januari 2012

dec-2012: 2,5 procent eindejaarsuitkering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO waterbouw