www.salaris-informatie.nl

Achterban stemt in met akkoord CAO waterbouw 2013 - 2014

De werkgeversorganisatie De Vereniging van Waterbouwers, CNV Vakmensen en FNV Waterbouw hebben ingestemd met het principeakkoord CAO-Waterbouw 2013 - 2014.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO waterbouw