www.salaris-informatie.nl

Achterban stemt in met akkoord CAO waterbouw 2011-2013

De achterban van de CAO partijen hebben ingestemd met het in april bereikte akkoord over een nieuwe CAO voor de waterbouw 2011-2013. De CAO is derhalve definitief geworden.

Meer akkoord over het CAO akkoord vindt u hier.

Terug naar de CAO waterbouw