www.salaris-informatie.nl

Onderhandelaarsakkoord CAO waterbedrijven 2012-2014

De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO waterbedrijven. Het akkoord zal voorgelegd aan de achterban. Pas na instemming door de achterban, is er sprake van een nieuwe CAO

 

 

 

Looptijd

1 augustus 2012 t/m 31 december 2014

 

 

 

Salaris

2013: eenmalige uitkering 400 euro

01-01-2013: 1,2 procent salarisverhoging

01-01-2014: 1,2 procent salarisverhoging

 

 

 

 

Meer informatie over het akkoord vindt u hier in de nieuwsbrief van de vakbonden.

 

 

 

 

Naar de CAO waterbedrijven