www.salaris-informatie.nl

Instemming achterban nieuwe CAO waterbedrijven 2012-2014

De achterban van de CAO partijen hebben ingestemt met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO waterbedrijven. Er is dus een nieuwe CAO.

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO waterbedrijven