Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO waterbedrijven

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO waterbedrijven

 

 

01-08-2009: 1,5 procent salarisverhoging

01-08-2010: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1,5 procent salarisverhoging 
2013: eenmalige uitkering 400 euro
01-01-2013: 1,2 procent salarisverhoging
01-01-2014: 1,2 procent salarisverhoging
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging
nov/dec 2015: eenmalige uitkering van 0,8 procent in het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (ivm vrijval pensioenpremie)
01-01-2016: vrijval 0,8 procent pensioenpremie wordt opgenomen in Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget
01-01-2016: 1 procent verhoging loonlijn (loonschalen)
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2020: 2,5 procent salarisverhoging 
01-01-2021: bruto € 75 salarisverhoging (parttimers naar rato)
01-01-2022: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2022: bruto € 1.000 eenmalige uitkering
01-01-2023: bruto € 176 salarisverhoging per maand voor de salarisschalen 2 t/m 8 Voor de salarisschalen 9 t/m 13 geldt een afwijkende staffel (zie tekst onderhandelingsresultaat) 
01-01-2024: bruto € 50 salarisverhoging (parttimers naar rato)
01-01-2024: 4,25 procent salarisverhoging
01-01-2025: 2,5 procent salarisverhoging 

 

 

 naar de pagina van de CAO waterbedrijven