Skip to main content
24 september
2014

Onderhandelaars-akkoord CAO VVT 2014 - 2016

De CAO onderhandelaars hebben een onderhandelaars-akkoord gesloten over een nieuwe CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (CAO VVT).

 

De achterban van de CAO partijen dient in de komende tijd nog wel de mening te geven over het akkoord. Pas als de achterban instemt met het onderhandelaarsakkoord, is er sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 september 2014 t/m 31 maart 2016

 

 

 

Salaris

dec-2014: eindejaarsuitkering

01-01-2015: eenmalige uitkering van 0,25 procent van 12 maal het maandsalaris van januari 2015

01-03-2015: 1,5 procent salarisverhoging

dec-2015: eindejaarsuitkering

01-01-2016: 0,3 procent salarisverhoging

 

 

 

Diversen

Over de werktijden hebben de cao partijen afgesproken dat nulurencontracten alleen in uitzonderlijke situaties afgesloten zullen worden. Voor de min/max contracten is afgesproken de bandbreedte tussen min en max te verkleinen. Alle huidige medewerkers met een nulurencontract krijgen een contract met vast aantal uren aangeboden en alle huidige medewerkers met een min/maxcontract krijgen zoveel als mogelijk een contract met een vast aantal uren aangeboden.


Medewerkers die afgelopen periode een loonschaal lager zijn beland, krijgen dat in stappen weer terug. De partijen hebben tevens een minimum salarisschaal bepaald voor de hulp bij het huishouden. Of het kabinet wel of niet inzet op een verbod op alfahulpen is bij uitvoering hiervan van belang. Hiermee willen de cao partijen een einde maken aan de druk op de tarieven in de Wmo. Partijen hebben er daarom vertrouwen in dat het Kabinet een Algemene Maatregel van Bestuur uitvaardigt die stelt dat deze cao gehanteerd dient te worden.


Verder wordt bij overname van huishoudelijk personeel na een Wmo gunning, de nieuwe werkgever verplicht om de werknemers over te nemen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden.


In het Sociaal Akkoord is in 2013 afgesproken dat werkgevers en werknemers samen een oplossing moeten vinden voor de vergoeding van het derde WW-jaar. Cao-partijen hebben afgesproken deze oplossing samen te gaan zoeken.


Voor de vernieuwing van de cao wordt een agenda opgesteld.


De cao-partijen onderzoeken maatregelen om verlies aan werkgelegenheid voorkomen of beperkt kan worden. Een aantal maatregelen is al in gang gezet, zoals de sectorplannen en de huishoudelijke hulp toelage.

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelaars-akkoord

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO VVT

 

 

 

 


Publicatiedatum: 24 september 2014

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao VVT?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!