Skip to main content
31 oktober
2016

Leden Actiz stemmen in met akkoord CAO VVT 2016 - 2018

De leden van Actiz (branchevereniging voor werkgevers in zorg, wonen, welzijn, en zorg voor jeugd) hebben op 31 oktober tijdens de algemen ledenvergadering ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe tweejarige CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen,  thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (CAO VVT).

De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 april 2016 t/m 31 maart 2018. 

 

In de nieuwe CAO zijn afspraken gemaakt over inkomensverbetering (salarisverhoging, verhoging eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering) en is afgesproken dat de ORT (onregelmatigheidstoeslag) ook betaald zal worden vakantie- en verlofdagen.

Werknemers krijgen meer inspraak op hun werktijden en roosters. Bovendien zal er gewerkt worden aan terugdringing van de administratieve lastendruk voor werknemers.

 

 

Naar de pagina van de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (CAO VVT)

 


Publicatiedatum: 31 oktober 2016

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao VVT?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!