www.salaris-informatie.nl

Principe - akkoord CAO vleeswarenindustrie 2014 - 2015

De CAO partijen hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de vleeswarenindustrie. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden voordat de CAO definitief is.


Looptijd

1 april 2014 t/m 31 maart 2015

 

 

Salaris

01-06-2014: 2,5 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- Voor werknemers van 60 jaar en ouder komt er een nieuwe variant om 90 procent te werken tegen 100 procent loon en 100 procent pensioenopbouw.
Zij leveren daarvoor 21 ADV dagen in en krijgen daar 26 vrije dagen voor terug;
- Een studie naar leeftijdsbewust personeelsbeleid om tot een duurzame inzetbaarheid te komen;
- De huidige leeftijdsurenstaffel blijft geldig en de regeling van 60 tot 65 wordt uitgebreid tot 66 jaar;
- De aanloopschaal in artikel 13 lid 2 wordt verruimd. Alle nieuwe werknemers en uitzendkrachten worden ingedeeld in de aanloopschaal voor max. één jaar.

 

 

 

 

Terug naar de CAO vleeswarenindustrie