www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO vleeswarenindustrie 2012-2014

De CAO partijen hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de vleeswarenindustrie. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden!

 

Meer informatie over het akkoord vindt u hier.

 

 

 

 

 

Naar de CAO vleeswarenindustrie