www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO vleeswarenindustrie 2012-2014

De CAO partijen hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de vleeswarenindustrie. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden voordat de CAO definitief is.


Looptijd

1 april 2012 t/m 31 maart 2014

 

 

Salaris

01-06-2012: 1,5 procent salarisverhoging

01-04-2013: 1,5 procent salarisverhoging

01-10-2013: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2014: eenmalige uitkering van € 150 bruto

 

 

Diversen

Partijen hebben verder afspraken gemaakt over een regeling voor werknemers van 60 jaar en ouder om vier dagen per week te werken voor 90% van het bruto loon en 100% pensioenopbouw (volgens de overeengekomen premieverdeling tussen werkgevers en werknemers).

Tevens is het loongebouw aangepast voor werknemers die na 1 april 2012 in dienst treden en die uitsluitend eenvoudige werkzaamheden verrichten waarvoor geen of slechts een beperkte instructie en vakvaardigheid is vereist, zoals inpakken.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO vleeswarenindustrie