Skip to main content
20 juni
2022

Nieuwe CAO vleessector 2022 - 2024 definitief

Nadat eerder het eindbod van de werkgevers was afgewezen door de achterban van de vakbonden, hebben de CAO partijen na nieuw overleg een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de vleessector met een looptijd van twee jaar.

Het nieuwe onderhandelingsresultaat is voorgelegd aan de leden van de vakbonden en die hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Hiermee is de nieuwe CAO definitief.

 

De nieuwe CAO teksten volgen nog. De belangrijkste hoofdpunten van de nieuwe CAO vind je hieronder:

 

Looptijd

1 maart 2022 t/m 29 februari 2024

 

Salaris

01-06-2022: 3,3 procent salarisverhoging
juni-2022: bruto € 300 eenmalige uitkering
01-03-2023: 3,5 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • de eenmalige uitkering in juni 2022 is van toepassing voor alle medewerkers en flexkrachten.
  • de jeugdschalen worden aangepast. Jongeren van 16 jaar krijgen recht op het wettelijk minimumloon voor 18 jarigen. Jongeren van 17 jaar, het wettelijk minimumloon voor 19 jarigen. Jongeren van 18 jaar, het wettelijk minimumloon voor 20 jarigen. Jongeren van 19 jaar en ouder krijgen recht op het reguliere wettelijk minimumloon. 
  • per 1 juni 2022 wordt de extra koude toeslag (artikel 24, lid 4 van de CAO) verhoogd van € 0,79 naar € 1,21 per gewerkte dag. Deze toeslag zal ook verhoogd worden met toekomstige loonsverhogingen zodat deze per 1 maart 2023 € 1,25 zal zijn.
  • afspraken over opname van inkomens- en huisvestingsgaranties in de CAO voor bepaalde groepen flexkrachten.
  • De CAO partijen overeengekomen dat vanaf 1 januari 2023 (internationale) flexmedewerkers die langer dan 5 jaar op het bedrijf in een productiefunctie werken (al dan niet via verschillende uitzendeburo's), duurzaam in Nederland verblijven en in de directe omgeving eigen huisvesting hebben, een arbeidsovereenkomst aan te bieden met tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.
  • werknemers die deelnemen aan de RVU-regeling zullen buiten de sector in deeltijd mogen werken.
  • onderzoek naar de invoering van een verlofspaarregeling en de vermindering van eentonige werkzaamheden.
  • uiterlijk 1 april 2023 zal een onderzoek afgerond worden naar de haalbaarheid van een regeling voor reiskostenvergoeding. De intentie is om een eventuele regeling per 1 mei 2023 in te voeren.

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO vleessector 2022 - 2024

 

downloaddownload hier de nieuwe loontabellen van de CAO vleessector 2022 - 2024

 

 

 

Naar de pagina van de CAO voor de vleessector

 


Publicatiedatum: 20 juni 2022

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao vleessector?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!