www.salaris-informatie.nl

Instemming onderhandelingsresultaat CAO visdetailhandel 2013

De achterban van de CAO partijen hebben ingestemt met het onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO voor de visdetailhandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO visdetailhandel