www.salaris-informatie.nl

CAO visdetailhandel - opzegging

Onderstaande informatie is gebaseerd op de CAO voor de visdetailhandel met een looptijd van 1 juli 2010 t/m 31 december 2011.

 

In artikel 8 van de CAO is omschreven op welke wijze een arbeidsovereenkomst beeindigd kan worden.

  • Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geen voorafgaande opzegging nodig.
  • het dienstverband eindigt bij opzegging tijdens de wettelijke proeftijd, met wederzijds goedvinden, als de werknemer 65 jaar wordt, als de werknemer overlijdt en na de proeftijd na opzegging. Hierbij dienen de wettelijke regels in acht genomen te worden. Kijk hier voor de wettelijke opzegtermijnen.