www.salaris-informatie.nl

Kraamverlof

Het kraamverlof is het recht om twee dagen verlof op te nemen na de bevalling van de partner.

 

De partner hoeft het kraamverlof niet te gebruiken voor het bijwonen van de bevalling zelf en het doen van aangifte bij de burgerlijke stand. Hiervoor kan het calamiteiten / kort verzuimverlof gebruikt worden.

 

Het kraamverlof moet bij een thuisbevalling binnen vier weken na de geboorte opgenomen worden. Bij een bevalling in het ziekenhuis moet het verlof binnen vier weken na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis opgenomen worden.

 

Tijdens het kraamverlof wordt het salaris door de werkgever doorbetaald. In de geldende CAO of bedrijfsregeling kunnen afwijkende afspraken over de doorbetaling gemaakt zijn.

 

Het kraamverlof moet zo snel mogelijk schriftelijk of mondeling worden aangevraagd bij de werkgever

 

De werkgever mag het kraamverlof niet weigeren.

 

 

Vanaf 1 januari 2015 heeft de partner van de moeder recht op 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind.