Skip to main content

Calamiteitenverlof / ander kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof is een verlofregeling voor het geval een werknemer onmiddellijk vrij moet nemen vanwege een onvoorziene persoonlijke omstandigheid. Dit verlof is bijvoorbeeld bestemd voor de volgende situaties: bevalling partner, regelen van dingen bij een sterfgeval in de familie, oppas of verzorging regelen voor een ziek kind/familielid, loodgieter regelen bij een gesprongen waterleiding.

Ander kort verzuimverlof valt ook onder deze regeling en is bijvoorbeeld het verlof op de dag dat de partner van een werknemer gaat bevallen of om aangifte bij de gemeente te doen van de geboorte van een kind.

Het calamiteitenverlof duurt zolang noodzakelijk is om de eerste nood op te lossen en hangt dus af van de reden van het verlof.
Het inschakelen van een loodgieter bij een gesprongen waterleiding kan enkele uren verlof noodzakelijk maken.
De opvang van een ziek kind of partner kan een dag calamiteitenverlof kosten. Als de zorg voor de zieke partner/kind of ouders meer tijd vergt dan een dag en u bovendien de enige bent die de zieke kan verzorgen, zal vanaf de tweede dag zorgverlof opgenomen dienen te worden. Zie voor meer info over het zorgverlof de betreffende pagina op deze website met uitleg over het zorgverlof.

Calamiteitenverlof dient zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de werkgever. Daarbij dient ook gelijk doorgegeven te worden aan de werkgever wat de verwachte duur van het verlof zal zijn.

Tijdens het calamiteitenverlof wordt in principe het salaris door de werkgever doorbetaald. In de CAO of ondernemersregeling kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn.

De werkgever kan vragen de benodigde tijd van het calamiteitenverlof te compenseren met vakantiedagen. De werknemer moet daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. Ook hierover kunnen in de CAO of ondernemersregeling afwijkende afspraken gemaakt zijn.

De werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren.