Skip to main content

Adoptieverlof / pleegzorgverlof

Adoptieverlof / pleegzorgverlof is bestemd voor alle werknemers die een kind adopteren. Het adoptieverlof geldt voor beide (pleeg)ouders.


Lengte verlof

De werknemer heeft recht op vier weken aaneengesloten adoptieverlof. Het adoptieverlof kan sinds 1 januari 2015 in gedeelten worden opgenomen. 

Het verlof kan worden opgenomen vanaf 4 weken voor de feitelijke adoptie tot 22 weken na de feitelijke adoptie. Het totale verlof mag door de werknemer verdeeld worden over deze periode van 26 weken. Heeft de aanvrager een uitkeringen, dan moet het verlof in 1 periode opgenomen worden.

Als de werknemer meerdere kinderen tegelijk adopteert, kan maar 1 keer adoptieverlof opgenomen worden.

 

Aanvragen verlof

Het adoptieverlof moet minimaal drie weken voor de ingangsdatum van het verlof bij de werkgever worden aangevraagd. De werkgever kan vervolgens een uitkering aanvragen bij het UWV. De werkgever en werknemer spreken samen af aan wie het UWV de uitkering moet uitbetalen. Meestal zal dat aan de werkgever zijn en betaalt de werkgever het loon van de werknemer door.

De werkgever mag het adoptieverlof niet weigeren, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.

 

Hoogte loon / uitkering tijdens verlof

Tijdens het adoptie / pleegzorgverlof keert het UWV een WAZO uitkering uit. De hoogte van de uitkering is 100% van het dagloon. 

Voor werknemers wordt het dagloon berekend op basis van het SV-loon (het loon waarover de sociale verzekeringspremies berekend wordt) dat de werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin de uitkering is begonnen. Er wordt gekeken naar het SV-loon over een periode van 1 jaar, de zogenaamde referteperidoe. Deze periode van een jaar eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste maand / vier weken periode voor de eerste dag van het verlof.
Gaat het verlof op 5 augustus in, dan eindigt de referteperiode op 30 juni en begint op 1 juli van het jaar ervoor.

Als er sprake is van een werkloosheids-, ziektewet- of WGA-uitkering, dan is het dagloon voor de WAZO-uitkering gelijk aan het dagloon van de uitkering die werd uitbetaald voordat het verlof begon.

 

Vakantiedagen tijdens verlof

Tijdens het adoptieverlof worden gewoon vakantiedagen opgebouwd en de werknemer hoeft geen vakantiedagen op te nemen tijdens het adoptieverlof.

 

Ziek tijdens verlof

Als de werknemer tijdens het verlof ziek wordt, loopt het verlof gewoon door. Het wordt dus niet onderbroken en op een later tijdstip ingehaald.

 

Adoptie / pleegzorg na einde dienstverband 

Een werknemer die binnen tien weken na het einde van de arbeidsovereenkomst een kind adopteert, heeft ook recht op adoptieverlof. Als de werknemer recht heeft op een WW-uitkering en een kind adopteert, wordt de WW-uitkering tijdelijk stopgezet en krijgt de werknemer een uitkering voor het adoptieverlof. Na het adoptieverlof wordt de WW-uitkering weer voortgezet.

 

Adoptie / pleegzorg zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers hebben geen recht op een adoptie- of pleegzorguitkering. Alleen als ze naast de onderneming ook nog in loondienst werkzaam zijn of een uitkering ontvangen (WW, Ziektewet of WGA), kunnen ze voor dat deel wel een uitkering aanvragen.