www.salaris-informatie.nl

Werkgevers wijzen onderhandelingsresultaat CAO verf- en drukinktindustrie 2014 - 2015 af

Het eerder bereikte onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO voor de verf- en drukinktindustrie is door de werkgevers verenigd in de Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland (VVVF) afgewezen. De achterban van CNV Vakmensen had wel ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

 

VVVF heeft het resultaat afgewezen omdat er onbedoelde gevolgen duidelijk werden betreffende de werkingssfeer.

 

De cao voor de bereide verf- en drukinktindustrie geldt voor producerende ondernemingen die lid zijn van de VVVF, tenzij een andere cao 'gebruikelijk dan wel van toepassing is'. Enkele leden, waaronder AkzoNobel en PPG, zijn de afgelopen decennia uitgezonderd geweest van deze cao, omdat het gebruikelijk is dat zij een eigen cao sluiten.

De ondernemings-cao's van AkzoNobel en PPG zijn eerder dit jaar afgelopen. Een nieuwe cao hebben zij nog niet afgesloten. Als de VVVF nu een nieuwe cao zou sluiten is het gevolg daarvan dat beide ondernemingen juridisch gebonden raken aan de VVVF-cao. Bij de onderhandelingen over de nieuwe cao was de VVVF delegatie niet bekend met deze onbedoelde gevolgen van de werkingsfeer.

Om te voorkomen juridisch gedwongen te worden de VVVF-cao toe te passen, overwegen PPG en AkzoNobel het lidmaatschap van de VVVF op te zeggen, tenzij de werkingsfeer van de VVVF-cao voor eens en altijd wordt aangepast.

Decennia lang zijn er in de verf- en drukinktindustrie drie cao's naast elkaar geweest, die van de VVVF, PPG en AkzoNobel. Nog nooit eerder is de werkingsfeer van de VVVF-cao, die bedoeld was om PPG en AkzoNobel uit te zonderen van de VVVF-cao, in twijfel getrokken.

De VVVF vindt het onacceptabel dat twee grote leden zich in de huidige situatie gedwongen voelen het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen om niet automatisch onder de werkingssfeer van de VVVF-cao te vallen, waardoor de continuïteit van de vereniging in gevaar komt. De VVVF kan daarom niet eerder een cao-akkoord met haar sociale partners sluiten, dan nadat de desbetreffende leden expliciet en op een duurzame manier worden uitgezonderd van de werkingsfeer van de VVVF-cao, zoals het altijd de bedoeling is geweest.

 

(bron: VVVF)

 

 

Terug naar de CAO verf- en drukinktindustrie

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord