www.salaris-informatie.nl

Onderhandelingsresultaat CAO verf- en drukinktindustrie 2013 - 2014

De CAO partijen hebben op 23 mei 2013 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de verf- en drukinktindustrie. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden.

 

 

Looptijd

1 juni 2013 t/m 31 mei 2014

 

 

Salaris 

01-07-2013: 1,5 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- de extra pensioenpremie van 0,5 procent die eerder was overeengekomen blijft voor de looptijd van deze CAO voor rekening van de werkgever komen

- in de CAO worden de teksten over scholing aangepast, waardoor de diplomatoeslag ook gegeven moet worden als werknemers niet alle modules van de cursus vakman hebben doorlopen.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO verf- en drukinktindustrie