www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties CAO verf- en drukinktindustrie

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de verf- en drukinktindustrie

  

01-04-2007: 2,75 procent salarisverhoging

01-04-2008: 2 procent salarisverhoging

01-10-2008: 1 procent salarisverhoging

01-04-2009: 1 procent salarisverhoging

01-01-2011: 2,5 procent salarisverhoging

01-09-2011: € 100 eenmalige uitkering

01-04-2012: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2013: 0,5 procent salarisverhoging

01-07-2013: 1,5 procent salarisverhoging

01-06-2014: 1,75 procent salarisverhoging 
01-06-2015: 1,75 procent salarisverhoging
01-06-2016: 1,75 procent salarisverhoging
01-10-2017: 2 procent salarisverhoging
01-10-2018: 2,25 procent salarisverhoging 

 naar de pagina van de cao verf- en drukinktindustrie