www.salaris-informatie.nl

Alsnog onderhandelingsresultaat CAO verf- en drukinktindustrie 2014 - 2015

Het onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO voor de verf- en drukinktindustrie 2014 / 2015 dat in oktober was bereikt door de CAO onderhandelaars werd in november door de werkgevers afgewezen. 

 

Ondertussen is er een tekstuele aanpassing gedaan in de tekst omtrent de werkingssfeer waardoor alle werkgevers die tot nog toe onder CAO vielen ook onder de nieuwe CAO vallen. 

 

Na deze aanpassing hebben de werkgevers alsnog ingestemd, waardoor er nu een nieuwe CAO is.

 

 

Looptijd

1 juni 2014 t/m 31 mei 2015

 

 

Salaris

01-06-2014: 1,75 procent salarisverhoging

Indien de werkgever reeds een voorschot gegeven had, mag dat verrekend worden met deze loonsverhoging.

 

 

 

 

De geaccoordeerde tekst van het onderhandelingsresultaat over de nieuwe CAO voor de verf- en drukinktindustrie is nu ook beschikbaar.

 

 

 

 

Terug naar de CAO verf- en drukinktindustrie

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord