www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO verf- en drukinktindustrie 2010-2012

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de verf- en drukinktindustrie. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden.

 

Onderstaande gegevens komen uit het onderhandelingsresultaat:

 

Looptijd

De nieuwe CAO verf- en drukinktindustrie heeft een looptijd van 24 maanden, te weten van 1 april 2010 t/m 31 maart 2012.

 

 

Salarisverhoging / eenmalige uitkering

01-01-2011: 2,5 procent salarisverhoging

sep-2011: eenmelige uitkering van € 100

 

 

Toekomst

In het najaarsoverleg 2011 zullen CAO-partijen met elkaar spreken over actuele en toekomstige zaken zoals sociale innovatie, pensioenfonds, evaluatie van het CAO proces en dergelijke.