www.salaris-informatie.nl

Ben ik op Koningsdag vrij?

Koningsdag is een officiele feestdag, maar bent u verplicht vrij of niet? En als je moet werken, hoe zit het dan met de beloning?

Ondanks dat Koningsdag (27 april) een officiele feestdag is in Nederland, is een werknemer niet automatisch vrij. In de wet is deze dag niet als verplichte vrije dag aangewezen. Of een werknemer (verplicht) vrij is, wordt bepaald door de CAO, arbeidsvoorwaardenregeling of individuele arbeidsovereenkomst. Moet een werknemer werken op Koningsdag, dan kan in de CAO of arbeidsovereenkomst een toeslag afgesproken zijn.

 

In veel CAO's zijn afspraken gemaakt over Koningsdag. Daarin wordt dan afgesproken of deze dag een verplichte vrije dag is en voor wiens rekening deze komt. Valt u onder een CAO, kijk dan in de CAO tekst na wat er is afgesproken over Koningsdag. Kijk hier voor een overzicht van de CAO's.

 

Onderstaand een overzicht van een aantal "grote" CAO's met afspraken over Koningsdag:

Metaal en techniek (kleinmetaal): verplichte vrije dag voor rekening werkgever

Metalektro (grootmetaal): verplichte vrije dag voor rekening werkgever

Fashion & Sport InRetail: werken op Koningsdag in principe alleen op vrijwillge basis

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT): geen verplichte vrije dag. Vrij nemen kan, maar worden als vakantiedagen aangemerkt

Kappers: onderling overleg tussen werkgever en werknemer bepalen of er gewerkt wordt

 

 

 

 

 

 

 

Tags: Koningsdag