Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO universitair medische centra

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO universitair medische centra (CAO UMC)

 

01-03-2008: 2,1 procent salarisverhoging
dec-2008: 5,25 procent eindejaarsuitkering
01-03-2009: 1,95 procent salarisverhoging
dec-2009: 6,75 procent eindejaarsuitkering
01-03-2010: 1,95 procent salarisverhoging
dec-2010: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-08-2011: 1 procent salarisverhoging
dec-2011: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-08-2012: 1,6 procent salarisverhoging
01-12-2012: 0,25 procent eenmalige uitkering (0,25 procent van 12 maal het in november geldende salaris uitgekeerd. Hiervoor geldt een bodem bedrag van € 75,- op basis van een fulltime dienstverband)
dec-2012: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-10-2013: 1 procent salarisverhoging
dec-2013: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2014: werkgeversbijdrage levensloopregeling omgezet in salaris 
01-07-2014: € 300 bruto eenmalige uitkering
01-08-2014: 1 procent salarisverhoging
dec-2014: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2015: € 200 bruto eenmalige uitkering
apr-2015: eenmalige uitkering van 0,8 procent van 12 maal het salaris april 2015 (minimaal € 350 bij fulltime dienstverband)
01-08-2015: 1 procent structurele loonsverhoging
nov-2015: eindejaarsuitkering (grondslag salaris januari t/m november 2015)
jan-2016: eenmalige uitkering van € 200 bruto bij fulltime dienstverband. Parttimers naar rato.
01-08-2016: 1 procent structurele loonsverhoging
nov-2016: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2015 t/m november 2016)
01-08-2017: 1 procent structurele loonsverhoging
nov-2017: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2016 t/m november 2017)
01-08-2018: 2,5 procent salarisverhoging 
nov-2018: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2017 t/m november 2018)
01-08-2019: 2,75 procent salarisverhoging 
nov-2019: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2018 t/m november 2019)
01-08-2020: 3 procent salarisverhoging 
nov-2020: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2019 t/m november 2020)

Aanpassingen voor middengroepen, inclusief de toegevoegde functies, in vier functiefamilies

01-08-2021: 3,5 procent salarisverhoging (uitbetaald in januari 2022)
nov-2021: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2020 t/m november 2021)
01-01-2022: 3,5 procent salarisverhoging
nov-2022: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2021 t/m november 2022)
01-01-2023: 6 procent loonsverhoging
01-11-2023: 4 procent loonsverhoging
nov-2023: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2022 t/m november 2023) 
01-05-2024: 4 procent salarisverhoging (maximaal € 246,24 bruto bij fulltime)
nov-2024: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2023 t/m november 2024) 
01-07-2025: 3 procent salarisverhoging (maximaal € 192,06 bruto bij fulltime) 
nov-2025: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2024 t/m november 2025) 

 

 

Aanpassingen voor medewerkers die niet behoren tot de middengroepen van de vier functiefamilies

01-08-2021: medewerkers in schalen 1 t/m 10: 2 procent salarisverhoging (minimaal € 75 bruto per maand bij fulltime). Uitbetaald in januari 2022.
01-08-2021: medewerkers in schalen 11 en hoger: 1 procent salarisverhoging plus 1 procent met een maximum van € 46 per maand. Uitbetaald in januari 2022
nov-2021: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2020 t/m november 2021)
01-08-2022: medewerkers in schalen 1 t/m 10: 2 procent salarisverhoging (minimaal € 61 bruto per maand bij fulltime).
01-08-2022: medewerkers in schalen 11 en hoger: 1 procent salarisverhoging plus 1 procent met een maximum van € 46 per maand.
nov-2022: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2021 t/m november 2022)
01-01-2023: 6 procent loonsverhoging
01-11-2023: 4 procent loonsverhoging
nov-2023: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2022 t/m november 2023) 

 

 

Salarisverhoging alle groepen

01-01-2023: 6 procent loonsverhoging
01-11-2023: 4 procent loonsverhoging
nov-2023: eindejaarsuitkering (grondslag salaris december 2022 t/m november 2023) 

 

 

  

naar de pagina van de CAO voor universitair medische centra