www.salaris-informatie.nl

Onderhandelaarsakkoord CAO Universitair Medische Centra 2013 - 2015

Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO voor de Universitair Medische Centra (CAO UMC). Het akkoord zal aan de achterban voorgelegd worden.

 

 

Looptijd

De looptijd van de nieuwe CAO UMC is van 1 april 2013 t/m 31 maart 2015

 

 

Salarisverhogingen

01-10-2013: 1 procent salarisverhoging
01-01-2014: werkgeversbijdrage levensloopregeling omgezet in salaris
01-07-2014: € 300 bruto eenmalige uitkering
01-08-2014: 1 procent salarisverhoging
01-01-2015: € 200 bruto eenmalige uitkering 

 

 

Eindejaarsuitkering

dec-2013: 8,3 procent eindejaarsuitkering

dec-2014: 8,3 procent eindejaarsuitkering

 

 

Volledige tekst onderhandelaarsakkoord

De volledige tekst van het CAO akkoord vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO universitair medische centra