Skip to main content
7 oktober
2014

Principe-akkoord vernieuwing CAO uitzendkrachten ABU 2012 - 2017

De ABU en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een vernieuwing van de in 2012 gemaakt afspraken over de CAO voor uitzendkrachten. Het akkoord zal voorgelegd gaan worden aan de achterban. Na hun instemming zijn de afspraken pas definitief.

 

 

Beloning (vanaf 30 maart 2015)
Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit loongebouw geldt ook voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid. Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).

Daarnaast wordt in 2015 een database operationeel met daarin alle lonen en toeslagen, zodat zowel uitzendkrachten als uitzendbureaus kunnen opzoeken op hoeveel loon een uitzendkracht recht heeft bij de inlener.

 

Bonden en werkgevers zijn verder een loonsverhoging overeengekomen van 1,8% per 29 december 2014 voor de werknemers die nog volgens de huidige ABU-loonschalen worden uitbetaald.

 

 

Wet werk en zekerheid (vanaf 1 juli 2015)
In de nieuwe cao is de Wet werk en zekerheid verwerkt. In lijn met het sociaal akkoord zijn er voor uitzendkrachten met zgn. 'korte contracten' (dag/week) meer zekerheden afgesproken.

 

Voor dagcontracten in de eerste 78 weken geldt straks een garantie van minimaal 3 uur (ook zonder oproep). Voor weekcontracten geldt dat uitzendkrachten na 26 weken voor de daaropvolgende contracten een minimum-uurgarantie krijgen van het gemiddelde van de uren die in de 26 weken daarvoor zijn gewerkt. Dit wil zeggen dat iemand die 26 weken lang gemiddeld 40 uur per week heeft gewerkt, na die 26 weken ook 40 uur per week gegarandeerd krijgt.

 

Verder mogen er per 1 juli 2015 in fase B maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gebruikt. Het geeft de branche meer mogelijkheden om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners en zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren.

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor de uitzendbranche

 

 

 


Publicatiedatum: 7 oktober 2014

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao uitzendbranche?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!