Skip to main content
12 oktober
2017

Onderhandelingsresultaat cao uitzendkrachten ABU 2017-2019

De vakbonden hebben met de ABU een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de uitzendkrachten.

  

Looptijd

5 november 2017 t/m 31 mei 2019 

 

Salaris

 

Diversen

  • de vakbonden en de werkgevers in de ABU en NBBU gaan eraan werken om te komen tot één gezamenlijke cao voor de uitzendbranche. Beide cao's hebben nu een looptijd tot 1 juni 2019.
  • aantal vakantiedagen wordt uitgebreid van 24 naar 25 dagen per jaar
  • werknemers krijgen meer vrijheid om bij andere werkgevers te werken
  • werkgevers moeten een duidelijk proces opstellen om de inlenersbeloning vast te stellen en te communiceren aan de uitzendkracht. Mocht de beloning niet juist vastgesteld zijn, dan heeft de werknemer recht op correctie met terugwerkende kracht.
  • in de cao komt een duidelijke rekenregel opgenomen voor het vaststellen van de juiste inlenersbeloning voor de gevallen dat de berekening niet duidelijk omschreven is in de cao / arbeidsvoorwaarden van de inlener.
  • de staffel van de jeugdlonen wordt aangepast op basis van de nieuwe percentages van het wettelijk minimumjeugdloon
  • afspraken over huisvesting van arbeidsmigranten.

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat

 

 

Naar de pagina van de cao uitzendkrachten ABU

 


Publicatiedatum: 12 oktober 2017

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao uitzendbranche?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!