Skip to main content
23 november
2021

Onderhandelingsresultaat CAO uitzendkrachten ABU 2021 - 2023

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de uitzendbranche ABU.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

17 november 2021 tot 2 januari 2023

 

Salaris

Vanaf 3 januari 2022 wordt de inlenersbeloning aangepast / uitgebreid met eenmalige uitkeringen, kostenvergoedingen en thuiswerkvergoedingen (voorzover de uitzendonderneming deze onbelast kan uitkeren), toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk, initiele loonsverhogingen zoals geldend bij de opdrachtgever.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de vaste eindejaarsuitkering toegevoegd aan de inlenersbeloning. 

 

Diversen

 • in 2022 zal aansluiting bij de CAO PAWW gezocht worden met als beoogde ingangsdatum 1 april 2022. Tot 1 oktober 2027 zal de werkgever de (werknemers)premie betalen. 
 • indien voor het verrichten van de werkzaamheden hulpmiddelen vereist zijn, dan worden deze aan de uitzendkracht verstrekt.
 • per 1 januari 2022 wordt de pensioenregeling aangepast. De wachttermijn van 26 weken wordt verkort tot 8 weken. Daarna volgt een periode van 52 weken in de basisregeling, waarna de plusregeling van toepassing wordt.
  Werknemers die op 1 januari 2022 tenminste 8 weken als uitzendkracht werkzaam zijn, gaan vanaf dat moment direct deelnemen aan de basisregeling.
  Tevens wordt de pensioengrondslag aangepast.
 • vanaf 3 januari 2022 wordt fase A beperkt tot 52 gewerkte weken. Vanaf 2 januari 2023 zullen weken van doorbetaalde vakantie ook geteld worden. Er is een overgangsregeling van toepassing voor uitzendkrachten die op 3 januari 2022 al werkzaam zijn.
 • vanaf 3 januari 2022 wordt fase B beperkt tot 3 jaar en / of maximaal 6 contracten. Ook hier geldt een overgangsregeling voor reeds werkzame uitzendkrachten.
 • afspraken over arbeidsmigranten
 • per 17 november 2021 wordt in de CAO een bepaling over onwerkbaar weer opgenomen. Als sprake is van onwerkbaar weer waardoor de uitzendkracht zijn werkzaamheden niet kan verrichten, behoudt de uitzendkracht in geval van een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsplicht recht op loon.

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO uitzendbranche 2021 - 2023

 

Naar de pagina van de CAO voor de uitzendbranche

 


Publicatiedatum: 23 november 2021

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao uitzendbranche?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!