www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord nieuwe CAO uitzendkrachten ABU 2012 - 2017

De ABU en de vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over de hoofdlijnen voor een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. De nieuwe CAO zou per 5 november 2012 ingaan voor een periode van vijf jaar. Wel dient het akkoord eerst door de achterban goedgekeurd te worden.

 

 

 

Looptijd

5 november 2012 t/m 4 november 2017

De nieuwe CAO gaat in op 5 november 2012. Voor de tussenliggende periode  is besloten de huidige CAO te verlengen met drie maanden.

 

 

Salaris

03-09-2012: 1,55 procent salarisverhoging

daarna jaarlijks te bepalen

 

 

Overig

  • gelijk loon, gelijk werk: vanaf 2015 hebben uitzendkrachten vanaf de eerste dag recht op het loon dat gebaseerd is op de arbeidsvoorwaarden van de inlener
  • intensivering van de bestrijding van malafide uitzendburo's, meer controle op naleving van de CAO
  • betere normen voor de huisvesting van uitzendkrachten uit het buitenland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO uitzend