www.salaris-informatie.nl

Pensioenpremie 2012 uitzendkrachten

Plusregeling

Het bestuur van StiPP heeft, in overleg met CAO partijen in de uitzendbranche, besloten om de premie voor de Plusregeling van StiPP per 1 januari 2012 te verhogen van 12,3% naar 12,6% van de pensioengrondslag.

De werkgever betaalt 2/3 van de premie. De werknemer betaalt 1/3. Deze premieverhoging betekent dat het werkgeversdeel stijgt naar 8,4% en het werknemersdeel naar 4,2%.

 

Basisregeling

De premie van de Basisregeling wijzigt niet per 1 januari 2012 en blijft dus 2,6% van de pensioengrondslag.

 


Franchise 2012

De franchise voor 2012 wordt nog vastgesteld.