Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO tuinzaadbedrijven

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO tuinzaadbedrijven

  

01-10-2007: 2 procent salarisverhoging
01-04-2008: 3 procent salarisverhoging
01-01-2009: 1 procent salarisverhoging
01-07-2009: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2010: 1 procent salarisverhoging
01-10-2011: 1 procent salarisverhoging
01-01-2012 1 procent salarisverhoging
01-07-2012: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2013: 1 procent salarisverhoging
01-09-2013: 1,25 procent salarisverhoging
01-07-2014: 1,5 procent salarisverhoging van de feitelijke lonen voor de salarisschalen A t/m H
01-01-2015: 1 procent salarisverhoging van de feitelijke lonen voor de salarisschalen A t/m H
01-07-2015: 1,5 procent salarisverhoging van de feitelijke lonen voor de salarisschalen A t/m H
01-01-2016: 1 procent salarisverhoging van de feitelijke lonen voor de salarisschalen A t/m H
01-09-2016: 1 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H
01-01-2017: 1 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H
01-09-2017: 0,5 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H
01-04-2018: 2,5 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H
01-01-2019: 2 procent salarisverhoging voor de feitelijke lonen en de salarisschalen voor de schalen A t/m H

Groentezaadbedrijven
01-05-2020: 2,25 procent salarisverhoging

Sierteeltzaadbedrijven
01-12-2020: 2,25 procent salarisverhoging
1e kw 2021: 2,25 procent eenmalige uitkering van het salaris mei t/m november 2020 indien de omzet 2020 tenminste 95% van de omzet 2019 bedraagt

 

01-07-2021: 2,5 procent salarisverhoging
01-05-2022: 2,5 procent salarisverhoging 
01-01-2023: 6 procent salarisverhoging (minimaal € 160 bruto per maand bij fulltime dienstverband)
jan-2023: bruto € 500 eenmalige uitkering (naar rato aantal maanden in dienst in 2022 en omvang dienstverband) 

 

 

Naar de pagina van de CAO tuinzaadbedrijven