www.salaris-informatie.nl

Eindbod CAO tuinzaadbedrijven 2014 - 2016

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe  CAO tuinzaadbedrijven. Onderstaande gegevens zijn op het eindbod gebaseerd. Het akkoord wordt voorgelegd aan de achterban. Pas na goedkeuring door de achterban is er sprake van en nieuwe CAO tuinzaadbedrijven.

 

 

Looptijd

1 januari 2014 t/m 30 juni 2016

 

 

Salarisverhogingen

01-07-2014: 1,5 procent salarisverhoging van de feitelijke loenn voor de salarisschalen A t/m H 

01-01-2015: 1 procent salarisverhoging van de feitelijke loenn voor de salarisschalen A t/m H

01-07-2015: 1,5 procent salarisverhoging van de feitelijke loenn voor de salarisschalen A t/m H

01-01-2016: 1 procent salarisverhoging van de feitelijke loenn voor de salarisschalen A t/m H

 

 

Meer informatie

Meer informatie over het eindbod is hier te vinden 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO Tuinzaadbedrijven