www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO tuinzaadbedrijven 2011-2013

Eind juni 2011 is door de CAO-partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de tuinzaadbedrijven. Onderstaande gegevens zijn op het principe akkoord gebaseerd. Het akkoord dient nog wel door de achterban goedgekeurd te worden!

 

Looptijd

1 oktober 2011 t/m 31 december 2013

 

Salarisverhogingen

01-10-2011: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1 procent salarisverhoging

01-07-2012: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

01-09-2013: 1,25 procent salarisverhoging

 

 

Meer informatie

Meer informatie over het principe akkoord is hier te vinden (nieuwsbrief CNV Vakmensen)